Vi väntar valpar

11. Okt, 2019

Papillonvalpar

Lindatorps Quantina är parad med Lindatorps Quality Quirinus.
Båda föräldrarna är ögonlysta ua, patella ua, Pra-1 normal/clear
och har cert på utställning.
Valparna beräknas födas i slutet av november

Lindatorps Quality Quirinus

Lindatorps Quantina

Taxvalpar

Vi väntar valpar.

Mor: SE V CH Engstorps AW Mary Queen of Arkansas

Far: FI UCH, FI V-12, NO UCH, SE U(V)CH, SE-12, SE V14-15

       Alpheratz Oli Wish

Valparna beräknas födas i slutet av maj-19

Vi väntar valpar!
Golden Clipps Klara Kristall är parad med Se uch Fi uch Lindatorps Fabulus Faringato.
Valparna beräknas födas strax före jul.

Se u ch Fi u ch Lindatorps Fabulus Faringato. Foto Anki Lindgren