SEVCH Oppigårdens Solfångare

"Diezel"

e. Oppigården's Karl Johan u. S vch S uch Oppigården's Nova

Bästa kompisar!